Otizm Dünyası

Otizm Dünyası

Alternatif Ve Destekleyici Tedavi Yöntemleri

Glüten/ Kazein Diyeti

Glüten tahıllarda, kazein ise sütte bulunan proteinlerdir. Glüten; buğday, çavdar, yulaf ve arpada ve bu tahıllardan yapılan bulgur ve irmik gibi tahıl ürünlerinde bulunur. Kazein ise tüm süt ve süt ürünlerinde (peynir, yoğurt, ayran vb.) bulunur. Otizmli çocukların bağırsaklarının aşırı geçirgen olduğu; bu nedenle glüten ve kazein proteinlerinin sindirilemediği; bunun da beyinde sinirsel uyarım etkisi yaptığı varsayılmaktadır. Her ne kadar bu varsayım bilimsel olarak doğrulanmış olmasa da, glüten-kazein diyeti (GFCF Diet: Gluten Free-Casein Free Diet) otizmli çocuklara yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu diyette buğday unu yerine pirinç unu, mısır unu ve nohut unu gibi ürünler; süte alternatif olarak ise soya sütü gibi ürünler tercih edilmektedir.

Bazı ebeveyn ve doktorların gözlemlerine göre glüten-kazein diyeti yapan çocukların bazılarında hiperaktivitede azalma, algı ve göz kontağında artış, sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi sorunlarında azalma görülmektedir. Örneğin, internette sıklıkla, kendi çocuğunda bu tedavinin ne kadar işe yaradığını anlatan ebeveyn açıklamalarına rastlanmaktadır. Ancak, bu tür açıklamaların bilimsel olarak bir değeri yoktur. Öte yandan, glüten-kazein diyetinin otizmli çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinden söz eden çalışmaların çoğu vaka analizinden öteye gitmemektedir. Elder ve arkadaşları tarafından 2006 yılında yayımlanan bir kontrollü deneysel araştırma ise, glüten-kazein diyetinin otizmli çocukların davranışları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını göstermiştir.

Glüten-kazein diyetinin ciddi protein, vitamin ve mineral eksikliklerine yol açtığı unutulmamalıdır. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda, çok önemli besin kaynakları olan tahılların ve sütün ne denli önemli olduğu yadsınamaz. Dolayısıyla, öncelikle çocukta glüten-kazein toleranssızlığı ya da alerjisi olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer toleranssızlık ya da alerji belirlenirse, her tür diyet gibi glüten-kazein diyetinin de uzman kontrolünde ve yakın takiple yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Amerikan Pediatristler Akademisi, idrar testlerinin otizmle ilgili güvenilir bir klinik tetkik olmadığını; dolayısıyla, çocuklarda diyetin gerekli olup olmadığına karar vermek amacıyla kullanılamayacağını belirtmektedir.

Kaynaklara Örnekler:

Elder, J. H. ve diğ. (2006). The gluten-free, casein-free diet in autism: Results of a preliminary double blind clinical trial. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 413-420.
www.aap.org/pressroom/AutismMgmt.pdf
www.cairn-site.com/documents/abstracts/treat07.html
www.cochrane.org/reviews/en/ab003498.html
www.gfcfdiet.com
www.glutensolutions.com/autism.htm
www.mayoclinic.com/health/autism-treatment/AN01519

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

Vitamin – Mineral Desteği

Otizmli çocukların bağırsaklarının aşırı geçirgen olduğu varsayımından ve beslenmede çok seçici olmalarından dolayı, vücutlarında pek çok vitamin ve mineral eksikliği olabileceği düşünülmektedir. Bu vitamin ve mineraller arasında en önemlileri B6 vitamini ve magnezyum mineralidir. B6 vitamini eksikliğinin çocuklarda merkezi sinir sisteminin işleyişini etkilediği belirlenmiştir. Magnezyum ise kemik oluşumunu destekleyen, sinir ve kas hücrelerinin bakımını sağlayan ve vücuttaki enzimlerin çalışmasını arttıran bir mineraldir. Ancak, B6 vitamini ve magnezyum desteğinin otizmli çocukların davranışları üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaların sonuçları birbiriyle çelişmektedir. Deneysel kontrolün düşük olduğu araştırmalarda olumlu etkiler rapor edilirken, deneysel kontrolün yüksek olduğu araştırmalar herhangi bir etkinin olmadığını göstermiştir. Dolayısıyla, geniş katılımlı ve kontrollü deneysel araştırmalara gereksinim vardır.

Kaynaklara Örnekler:

www.autism.com/treatable/supplement/b6studies.htm
www.autismcanada.org/b6mag.htm
www.cochrane.org/reviews/en/ab003497.html
www.mayoclinic.com/health/vitamin-b6/NS_patient-b6
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12519599

Yöntemin Değerlendirmesi:

Orta: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırmalar oldukça sınırlıdır.

Ağır Metallerden Arındırma

Kurşun, cıva, alüminyum, arsenik vb. toksik özellik taşıyan ağır metallerin otizme yol açıyor olabileceği düşünülmektedir. Ancak, bu konudaki araştırmalar incelendiğinde, bu düşüncenin bir varsayımdan öteye geçmediği görülmektedir. Sözü edilen toksik ağır metallerden biri olan cıva kızamık-kabakulak-kızamıkçık (MMR) aşılarında da bulunmaktadır. Bu aşılarla otizm arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere 13 farklı üniversiteden 19 bilimci tarafından yüzlerce otizmli çocuk üzerinde bir araştırma yürütülmüştür. Bu araştırmanın sonuçları, otizm belirtilerinin ortaya çıkmasıyla bu aşı arasında hiçbir ilişki olmadığını göstermiştir (Richler ve diğ., 2006).

Ağır metallerle otizm arasında bir ilişki bulunamamış olmasına rağmen otizmli çocuklarda ağır metallerden arındırma (chelation) tedavisine sıklıkla başvurulmaktadır. Ağır metallerden arındırma, toksik ağır metallerin vücuttan bitkisel veya kimyasal yollarla atılmasını hedefler. Bitkisel yollarla metal atımında genellikle kişniş gibi bazı bitkilerden yararlanılır. Kimyasal yollarla metal atımında ise bazı ilaçlar kullanılır. Gerek bitkisel, gerekse kimyasal metal atım uygulamalarının vücuttaki diğer sistemleri nasıl etkilediği tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bu uygulamalarla ölümlere kadar varan çok ciddi yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla, Amerikan Pediatristler Akademisi gibi pek çok sağlık örgütü bu tür tedavilerin çok gerekli olmadıkça uygulanmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak, ağır metallerden arındırma tedavisi yalnızca ağır metallerden etkilendiği kesin olarak kanıtlanan ve bu tedaviye uygun özelliklere sahip olan (örneğin; böbrek, karaciğer ve kemik iliği hastalığı olmayan) çocuklara önerilebilir. Otizmli çocukların çoğunda ise böyle bir durumun varlığı saptanamamaktadır.

Kaynaklara Örnekler:

Richler, J. ve diğ. (2006). Is there a ‘regressive phenotype’ of autism spectrum disorder associated with the measles-mumps-rubella vaccine? A CPEA study. Journal of Autism and and Developmental Disorders, 36, 299-316.
www.aap.org/pressroom/AutismMgmt.pdf
www.mayoclinic.com/health/autism-treatment/AN01488

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir. 

Mantar Tedavisi

Vücutta bulunan bazı mantar türleri ile otizm arasındaki olası bağıntı, tıp dünyasında bir tartışma konusudur. Bazı doktorlar aşırı miktardaki mantarı veya ilişkili organizmaları azaltmak suretiyle otizmli çocuklara yardımcı olduklarını iddia etmektedirler. Ancak, mantar tedavilerinin otizmli bireyler üzerindeki etkilerini gösteren birkaç çalışma, vaka çalışmasından öteye gitmemektedir.

Candida, mayaya benzeyen ve normal olarak vücutta bir miktar bulunan bir mantardır. Uzun süren antibiyotik, hormon ya da bazı ilaç tedavilerinin candida ve benzeri mantarların vücutta çoğalmasına ve buna bağlı enfeksiyonlara neden olabileceği öne sürülmektedir. Her tür aşırı mantar çoğalması vücudun çeşitli işlevlerinde sorunlara yol açabilmektedir. Ancak, her insanın vücudunda bu mantarlardan belli miktarlarda bulunması nedeniyle, sorun yaratacak düzeyde mantar fazlalığını tıbbi tetkiklerle ortaya çıkarmak zordur. Mantarın aşırı üremesinin tedavisinde kullanılan ilaçların ise çok ciddi yan etkileri söz konusudur. Sarımsak özütü ve üzüm çekirdeği özütü gibi bazı doğal kaynaklı ürünlerin kullanımının da mantar tedavisini desteklediği düşünülmektedir. Mantar vücutta şeker, maya ve karbonhidrat ile beslenip ürediği için, ilaçların yanı sıra içinde şeker, karbonhidrat ve mayanın bulunmadığı bir beslenme şekli de önerilmektedir. Sonuç olarak, otizmde ilaçlarla ya da doğal ürünlerle mantar tedavisi uygulamalarının henüz bilimsel dayanağı yoktur.

Kaynaklara Örnekler:

www.aap.org/pressroom/AutismMgmt.pdf
www.asatonline.org/resources/treatments/anti.htm
www.ei-resource.org/treatment-options/treatment-information/antifungal-treatment
www.healing-arts.org/children/antifungal.htm
www.researchautism.net/interventionitem.ikml?ra=53&infolevel=4&info=overviewofresearch

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT: Hyperbaric Oxygen Therapy), bir basınç odasında hastaya aralıklı olarak %100 saf oksijen solutmak suretiyle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide amaç, solunum yoluyla akciğerlere alınan %100 oksijenin, tüm vücut sıvılarındaki oksijen miktarını arttırarak, oksijensizlik nedeniyle görevini yapamayan hücreleri görevlerini yapabilir hale getirmektir. Bu tedavi tüm dünyada beyin hasarının ya da yanıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Otizm alanında kullanımı da son yıllarda özellikle ülkemizde yaygınlaşmakla birlikte, otizmde hiperbarik oksijen tedavisinin işe yaradığını gösteren deneysel araştırma bulgusu yoktur. Yapılan araştırmalar vaka çalışmasından ya da tek gruplu kontrolsüz çalışmadan öteye gitmemektedir. Ayrıca, aşırı miktarda oksijen alınmasının beyin ya da kulak için zararlı olabileceği de unutulmamalıdır. Amerikan Pediatristler Akademisinin 2007 yılında yayımladığı Klinik Raporda hiperbarik oksijen tedavisinden hiç söz edilmemiş olması da dikkati çekmektedir.

Kaynaklara Örnekler:

http://autism.about.com/od/alternativetreatmens/f/hbotfaq.htm
www.aap.org/pressroom/AutismMgmt.pdf
www.hbotreatment.com/Autism.htm
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18005455

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

Neuro – Feedback

Neuro-feedback (‘nöro-fiydbek’ diye okunur) normalden farklı beyin dalgalarını egzersizle normale çevirmeyi kişiye öğretmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Başa yerleştirilen elektrotlarla çocuğun beyin dalgaları gerekli yazılıma sahip bir bilgisayara aktarılır. Program bu dalgaları kullanıcının kolaylıkla algılayabileceği bir animasyona çevirir. Kullanıcı bilgisayar oyunu formatındaki bu animasyonu izlerken oyunu beyni ile kontrol edebilir; oyuna dikkatini yoğunlaştırdığında beyin uygun elektriksel aktiviteye geçtiği için oyunda puan kazanmaya başlar; dikkatini dağıttığında ise oyun kontrolünden çıkar. Uzun süreli uygulamalarda aileler çocuklarında bazı olumlu davranış gelişmelerini gözlediklerini bildirmişlerdir. Ayrıca, Research in Autism Spectrum Disorders dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilen bir deneysel araştırmada, yüksek işlevli otizmli çocuklarda bu uygulamanın beyin dalgalarında ve belli davranışlarda değişikliklere yol açtığı; ancak, taklit davranışlarında herhangi bir etki yaratmadığı belirlenmiştir. Kesin yargıya varmak için benzer araştırmaların sürdürülmesi ve farklı özelliklerdeki otizmli çocuklarla da araştırmalar yapılması gerekmektedir.*

Kaynaklara Örnekler:

www.complementarymedicine.com.sg/neurofeedback.html
www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B83X1-4RWBWV9-1& _user=4423&_coverDate=02%2F20%2F2008&_rdoc=2&_fmt=summary& _orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%2333801%239999%23999999999%2399999
%23FLA%23display%23Articles)&_cdi=33801&_sort=d&_docanchor=& _ct=31&_acct=C000059605&_version=1&_urlVersion=0& _userid=4423&md5=b9dd95ee8cdb1b62566332653e444ad5

* Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerindeki etkilerini gösteren araştırmalar henüz tam olarak sonuçlanmadığı için bu yöntem değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Tedavi Protokolleri

Otizmin tedavisine yönelik tedavi protokollerinin en ünlüsü DAN protokolüdür. DAN protokolü, ABD’nin San Diego kentindeki Otizm Araştırma Enstitüsü’nün (ARI: Autism Research Institute) kurucusu ve aynı zamanda bir otizmli çocuk babası olan Dr. Bernard Rimland tarafından başlatılmıştır. DAN protokolünde yer alan başlıca tedavi uygulamaları şunlardır:

  • Vitamin, mineral, amino asit ve yağ asitleriyle yapılan besin destekleri
  • Glüten-kazein diyeti
  • Gizli besin alerjilerinin araştırılması ve bu araştırmaların sonucuna bağlı özel diyet
  • Bağırsaklardaki bakterilerin probiyotik ürünlerle tedavisi
  • Ağır metal atımı

DAN protokolünde yer alan tedavi uygulamalarının her birine ilişkin değerlendirmeler önceki bölümlerde yapılmıştır. Bu değerlendirmelerde görüldüğü gibi vitamin ve mineral desteği dışındaki uygulamaların henüz bilimsel dayanağı bulunmamaktadır. Rapor edilen etkililik bulgularının çoğu, deneysel olmayan, ailelerin ya da uzmanların sübjektif görüşlerine dayanan çalışmalardır. Ayrıca, otizmin tedavisine yönelik protokoller ülkemizde resmi olarak onaylanmamıştır.

Kaynaklara Örnekler:

http://autism.about.com/od/alternativetreatmens/f/dandoc.htm
www.autism.com/ari/atec/index.htm
www.autismwebsite.com/ari/dan/binstock.pdf

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

http://www.tohumotizm.org.tr/

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Pharmd416( johnd895aol.com ), 06.12.2013, 03:59 (UTC):
Hello! dekdbdd interesting dekdbdd site! I'm really like it! Very, very dekdbdd good!

Yorumu gönderen: eeduardiitoopp( larnoldnbeinc.org ), 17.02.2012, 10:47 (UTC):
Baska balo sac molelderi ornegi var mi? Birde balo ve ozel geceler icin tavsiye edeceginiz kuaforler nelerdir ?

Yorumu gönderen: rauf( raufantephotmail.com ), 20.12.2011, 22:31 (UTC):
Merhabalar ben bursada çalışmakta bir psikolog. Bu destekleyici tedavilerin işe yarar olduğu kanısındayım ancak bunlar sihirli değnek değillerdir. Zaten bu tedavinin işlevselliğini savunan araştırmacılar da, davranışsal bir tedavi olmadıktan tam verim alınamayacağı kanısandalar. Rahmi beye tavsiyem, çocugunuzun takıntılarının üzerine gidebilirsiniz. Örneğin problem davranış tükürmemi; sürekli hiç bıkmadan tükür diye komut verin ( ancak aferin iyi tükürdün gibi pekiştireçler kullanmayın) aynı zamanda sizde tükürün. bu çalışmanın ilk 15- 20 dakikası problem davranışda bir artma görülebilir. ancak sabırlı olursanız, sinirlenmeye başlayacaktır ve yapmmak istemeyecektir. Önerim bu uygulamayı iki üç ay boyunca devam ettirmeniz. Problem davranış ortadan kalkmaya başlarsa mutlaka yerine olumlu bir davranış koymaya çalışın. Saygılarımla Rauf Antep

Yorumu gönderen: Nurgül KARAGÜL( nurgulkhotmail.com ), 07.09.2010, 09:55 (UTC):
Otizm ıcın basvurulabılecek diger bır alternatif tedavi yöntemi" refleksoloji"dir.dikkat,algı,agresif davranıslar,mutsuzluk,sindirimle ilgili sorunlar vs. durumlarında faydasını görebileceginiz bir yöntem...refleksolojiye göre;bir organ ısını yapamıyorsa o organda enerji bloke olmustur ve refleksoloji teknikleriyle o enerji akısı saglanır ve organ ıyılesır.yurtdısında yıllardır uygulanan bu yöntemle oldukca basarılı sonuclar elde edılmıs. gecmıs olsun dıleklerımle Fizyoterapist Nurgül KARAGÜL

Yorumu gönderen: rahmi ercan( rahmiercan.68.hotmail.com ), 20.05.2010, 09:05 (UTC):
otizm hakkında neye inanacağımızı şaşırdık gluten ve kazein diyeti yaptık,hiberbarik oksijen tedavisi uyguladık ama bariz bir iyileşme göremedik.oğlum üç dört kelimelik cümleler kuruyor ama takıntılı hareketleri var özel eğtim alıyor ama yetersiz taşra'da olduğumuz için imkanlar yetersiz daha ne gibi şeyler yapabilirim bilgilendirirseniz sevinirim.

Yorumu gönderen: rahmi ercan( rahmiercan.68.hotmail.com ), 20.05.2010, 09:05 (UTC):
otizm hakkında neye inanacağımızı şaşırdık gluten ve kazein diyeti yaptık,hiberbarik oksijen tedavisi uyguladık ama bariz bir iyileşme göremedik.oğlum üç dört kelimelik cümleler kuruyor ama takıntılı hareketleri var özel eğtim alıyor ama yetersiz taşra'da olduğumuz için imkanlar yetersiz daha ne gibi şeyler yapabilirim bilgilendirirseniz sevinirim.

Yorumu gönderen: Zerrin ( zerrinekenyahoo.com.tr ), 27.03.2010, 21:59 (UTC):
Dünyada Nıkken ürünlerini kullanan otistiklerde olumlu değişikler kaydedilmiştir. İsteyenlere yardımcı olunur.

Yorumu gönderen::10.11.2008, 16:57 (UTC)
otizm-autism
otizm-autism
Kapalı

Yorumlarınız için teşekkürler alev.
Burada amaç sadece kabaca konu hakkında bir fikir sahibi olunmasını sağlamak.
Sitenin en altında da yazdığım gibi tedavi vb. amaçlar işin içine girdiğinde gerekli uzmanların görüşleri tabi ki alınmalı...
Ama bilimsellik söz konusu olduğunda yukarıdaki görüşlere aşağı yukarı katılıyorum. Bu konudaki görüşlerimi otizmde tedavi yöntemleri başlıklı köşe yazımda açıkladım.
Destekleyici anlamda bu yöntemleri uygulayabiliriz, ancak davranış terapisine asla ara vermemeliyiz.
Saygılarımla...

Yorumu gönderen: alev( alev32mynet.com ), 08.11.2008, 21:19 (UTC):
Sitenizi çok beğendim ama buradaki yorumlar biraz ezber gibi olmuş, gerçekler için daha sıkı bir araştırma gerekiyor sanırım. Tohum vakfı yerine Prof. Ahmet Aydına yaptırsaydınız sanırım farklı yorumlar çıkardı ortaya.... Sanırım bu konu daha bilimsel tartışılmayı hak ediyor.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

Toplam 750593 ziyaretçi (1521761 klik) burdaydı!
ARTIK BU ADRESTEYİM ;