Otizm Dünyası

Otizm DŁnyası

Yunus Terapisi Nedir ve Kimlere Uygulanır?

YUNUS TERAPİSİ NEDİR ve KİMLERE UYGULANIR?

Yunus Terapisi

Yunuslar beyinlerinde bulunan boş bir odacıkta yüksek titreşimli sesler üretirler.Bu ses dalgalarını birbirleri ile iletişime geçmek , yönlerini tayin etmek , balık sürülerini bulmak vb nedenlerle etraflarına yayarlar. Duyma eşiğimizden yüksek olan bu ultrasonik sesleri bizler duyamayız ancak çok tiz sesler olarak ya da su içerisindeyken ense kökümüzde birtakım titreşimler olarak algılarız.

Yüksek titreşimdeki ses dalgalarının maddelerin içinden geçme (ultrason) özelliği vardır.Aynı şekilde yunusların ürettiği bu ses dalgaları da insan vücudunun içinden geçerler.Bu geçiş esnasında omurga ve beynin rezonans titreşimine girdiği ve bunun da sinir sisteminde sistemin daha iyi çalışmasını sağlayan çeşitli biyokimyasal maddelerin üretimini tetiklediği anlaşılmıştır.

Yunus terapisinin etki mekanizmasını açıklamaya çalışan bilim adamları arasındaki yaygın bir teoriye göre yunuslar ultrason özellikleri yardımıyla hastayı yoklarken hasta organlara mahsus karakteristik titreşimleri hissetmektedirler.

Yunus terapisi zihinsel, bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları bulunan hastaların sağlıklarına tekrar kavuşabilmeleri ve ya rehabilite olabilmeleri için yeni kapılar açar.

Yunuslarla yapılan hayvan destekli terapi için geliştirilmiş olan yöntemlerin özünü hastayla özel eğitim almış yunusların birbirleriyle teması oluşturur. Hekim ve yunus antrenörünün kontrolü altındaki bu hayvanlar hastalarla temas ve iletişim kurmayı içgüdüsel olarak bilirler. Bu temas esnasında hiçbir ilacın veya hekimin harekete geçiremeyeceği güç ve tesirde olanaklar ortaya çıkmaktadır. Yunusla kurulan doğrudan temas esnasında bu nedenle insanda korku ve gerginlik hisleri azalır. Kişi pozitif enerjilerin akmaya başladığını hisseder ve negatif duygulardan arınır. Bedensel ve ruhsal engelin derecesi saptandıktan sonra 10 seanslık terapinin seyri, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak belirlenir.

Bir dizi terapi seansı öncesinde ve sonrasında aile, hasta ve terapist arasında yapılan konuşmalar sonucunda kanaatler oluşur. Her terapi seansı sonunda hastadaki pozitif algılamalar, duygular ve davranışlar birlikte kontrol edilir.

Deneyimli terapistler, terapi seanslarını her hastanın bireysel koşullarını göz önünde tutarak adım adım tasarladıkları için hastanın yüklenme sınırları zorlanmaz ve aşılmaz.

Yunus terapisinde hastaların daha önceki terapilerde başaramadıkları becerileri birdenbire yapabildikleri sıkça gözlemlenir. İlk kez gülmek, ilk sözcüklerini söylemek, cümle kurmaya başlamak, göz teması kurmak veya uzun süre sonra tekrar krampsız biçimde hareket edebilmek gibi.

Yalnız unutmamak gerekir ki yunus terapisi hastalığa kesin çözüm getiren bir tedavi değildir.Terapi esnasında ve sonrasında hasta fiziksel ve ruhsal olarak çok olumlu bir tablo sergiler. Dış dünyayla bağlantısı güçlenir, sosyalleşir. Diğerlerinden farklı olmanın getirdiği stres ve uyumsuzluktan kurtulur. Yaratıcı gücü tetiklenir, paylaşım isteği artar. Merak ve öğrenme isteği artar, öğrenme süreci hızlanır.Terapi esnasında gerçekleşen etkinlikler (yunusu sevme, yunusla oynan oyunlar, yunusla yüzme vb.) kendine güvenini önemli ölçüde artırır.Hayata olumlu bakmasını, mutlu olmasını sağlar.Böylece özel eğitim ve başka (konuşma,davranış vb.) terapiler alanların bu terapilerde çok daha başarılı ve hızlı ilerlemelerine olanak sağlar.Bu nedenle terapistler yunus terapisini özellikle zor geçecek eğitim dönemleri öncesinde tavsiye etmektedirler. Etkisi geçici olduğundan 3 yada 6 aylık periyotlarla tekrar edilmelidir.

Terapi bir yaşın üzerinde hastalara uygulanır. Terapistlerimiz özellikle küçük çocuklarla özel deneyime sahiptirler. Alıştırma sonrası çocuğun korkmaksızın suda kalabilmesi yeterlidir (Bu sağlanamadığı takdirde terapi kürünün süresi uzayabilir).

Terapiye yanıt veren hastalıklar

Otizm

Down-Sendromu

Depresyonlar (endojen olmayanlar)

Nevrotik Bozukluk

Beyin travması: şayet kramp sendromu mevcut değilse

Beyin paralizi: şayet kramp sendromu mevcut değilse

Çocuk cerebral paralizi

Çocuk nevrozları (fobiler, enürezi, asteni)

Ekolojik adaptasyon bozuklukları

Koma sonrası durum

Şiddetli psikolojik ve kompleks travmalar

Cephalgie (baş ağrıları)

Kronik yorgunluk sendromu

Gecikmiş konuşma gelişimi

Gecikmiş psişik gelişim ve 50 yaşına kadar tedavi edilebilir türden diğer hastalık tabloları

YUNUS TERAPİSİNİN SAKINCALI OLDUĞU HASTALIKLAR

Epilepsi, (göreceli)
Akut solunum hastalıkları
Onkolojik hasta çocuklar
Kaplıca şartları altında yapılan rehabilitasyon kürlerinde geçerli olan genel karşı endikasyonlar.

Archives of General Psychiatry

Robert Schechter, Judith K. Grether.

Toplam 750593 ziyaretçi (1521759 klik) burdaydı!
ARTIK BU ADRESTEYİM ;