Otizm Dünyası

Otizm Dünyası

Ülkemizde Otizm Alanında Hizmet Veren Üniversite Klinikleri

Ülkemizde çeşitli üniversitelerde Çocuk Ruh Sağlığı ve Çocuk Psikiyatrisi Bölümlerinde Otizm tanısının konulmasına yönelik hizmetler verilmektedir.Aşağıda adı geçen klinikler ise Otizm konusunda ayrıca bir merkezleri ya da birimleri olan kliniklerdir.Tanı hizmetleri dışında aile ve çocuklara yönelik; danışmanlık, erken müdahale, özel eğitim, terapi, izleme gibi hizmetleri de vermektedirler.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, Otizm Birimi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalında 30 yıldan beri otistik ve benzeri bozukluklar taşıyan çocuklarla ilgili takip ve tedavi hizmetleri sürmektedir. 1970-1995 yılları arasında bu hizmetler bu bireylerin tıbbı takip, bireysel eğitsel programlar ve grup tedaviler yoğunlukta iken, 1995’ten sonra yeni bir yapılanma gereksinimi doğmuştur. Bu yeni yapılanma bir taraftan başvuran hasta sayısının artması, diğer yandan bir üniversite kliniği olarak tanı ve tedavi süpervizyonu verme gereksiniminden kaynaklanmıştır. Bu yeni yapılanmada başvuranları değerlendirme, psikiyatrik takibin yapılması ve eğitsel tedavi ve girişimler için kurum dışı işbirliği yapmak ve kurum dışı eğitim gören çocuklar için psikopedagojik değerlendirmeyi içermektedir. Bu çalışma sistemi multidisipliner bir anlayış içinde yürütülmekte olup, birimde çalışan çocuk psikiyatrları, psikolog ve pedagoglar gereken konsültasyonu nörologlarından almaktadırlar.Ayrıca bilimsel kaliteyi arttırmak açısından yurtdışı saygın kurumlarla görüş alışverişi yapılmaktadır. Bu birimin direktörlüğünü ben yönetmekteyim. Bütün birim mensubu Çocuk Psikiyatrisi asistanları haftada bir gün bu birimde çalışıp, vakalarla ilgili süpervizyon Asperger bozukluğu ve diğer otizm benzeri durumlar takip edilmektedir.

Bu alanlarda hekimler ve halkı bilgilendirmeye yönelik çeşitli organizasyonlarda bulunmuştur. 2003 yılında Birinci Otizm Sempozyumunu düzenleyerek, uluslar arası düzeyde bu alanın önemli araştırmacılar Türkiye’deki meslektaşları ile aktif etkileşim sağlamış, ayrıca pek çok ailenin katıldığı bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir.

Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes

Otizm Birimi Başkanı

Adres : İstanbul Üniversitesi Besim Ömer Paşa Cad. Beyazıt, İstanbul

Telefon : 0212- 440 00 00

Web Adresi :
http://www.istanbul.edu.trANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Üniversitemizde otizmle ilgili çalışmalar, Engelliler Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılanlarla sınırlıdır. Yapılan çalışmaların başında Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar''ın yazmış olduğu ve 2003 yılında basılan "Otistik Özellik Gösteren Çocuklara İletişim Becerilerinin Kazandırılması" adlı kitap yer almaktadır. Çalışmalar kapsamında bu kitabın da uygulanmasını kapsayan Enstitümüz bünyesindeki Gelişimsel Yetersizlik Birimi''ne devam eden bir grup öğrenciyle PECS uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamayı da yine Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar koordinatörlüğünde enstitümüzden bir öğretmen ve bir araştırma görevlisi arkadaşımız yürütmektedirler. Ayrıca Enstitümüz birimine devam eden iki grup eğitimi verilen sınıf otistik özellik gösteren çocuklara yönelik eğitim verirken, öğretim elemanı arkadaşlarımız da bireysel dersler aracılığıyla çok sayıda otistik özellik gösteren öğrenciye eğitim vermektedir. Yine birimimize kayıtlı olup kaynaştırmadan yararlanan otistik özellikler gösteren öğrencilerin okullarına, gerek öğretmenlerine gerekse öğrencinin normal sınıf arkadaşlarına öğretim elemanı arkadaşlarımızın destek hizmet götürmeleri de söz konusudur. Yukarıda yer verilen çalışmalara ek olarak lisans programında yer almamasına karşın Özel Eğitim Bölümünün yüksek lisans ve doktora programlarında yine Prof. Dr.Gönül Kırcaali-İftar''ın açmış olduğu otizm ve otistik özellikler gösteren bireylerin eğitimiyle ilgili dersler bulunmaktadır.


Yrd. Doç.Dr. Sema Batu

Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Adres : Anadolu Üniversitesi 26470 Eskişehir

Telefon : 0222- 335 05 80

Web Adersi :
http://www.anadolu.edu.trANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BİRİMİ

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Birimi, engelli bebek, çocuk ve ailelerine özel eğitim destek hizmetlerinin verildiği bir merkezdir ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde Özel Eğitim Bölümü''ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hizmet verilen gruplardan biri olan otistik çocuk ve aileleri, bölümün ilgili öğretim elemanları tarafından değerlendirilmekte, bireysel eğitim programları hazırlanmakta ve ailelere gerekli önerilerde bulunulmaktadır. 0-4 yaş grubunda bulunan çocuklar erken eğitim programına alınmaktadır. Bu çocuklar belirli aralıklarla izlenmekte ya da başka kurumlara yönlendirilmektedirler. Ayrıca bölümün yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin konuyla ilgili araştırma ve tez çalışmaları yapmalarına da olanak sağlanmaktadır.

Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölüm Başkanı

Adres : Ankara Üniversitesi 06590 Çankaya / Ankara

Telefon : 0312- 363 33 50

Web Adresi :
http://www.ankara.edu.tr


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ BİLİMDALI

OTİSTİK ÇOCUKLAR TANI TEDAVİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi , Uygulama ve Araştırma Merkezi ; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın girişimleriyle kurulmuş ve 31.03.1991 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu merkezin temel amaçlarından biri, otistik çocuklar ve zihinsel özürlü çocukların muayene ve değerlendirmesini yapmak, tanı konan çocukların tedavilerinin yapılmasını ve eğitimlerinin düzenlenmesini sağlamaktır. Merkezin diğer bir amacı ise, bu çocukları değerlendirecek, tedavi edecek ve eğitimine katkıda bulunacak elemanları yetiştirmek için diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim alanı temin etmektir. Ankara’da oturan otistik bozukluk tanısı konmuş çocuklara merkezimizde, çocukların ve ailelerin gereksinimlerine göre bireysel oyun terapisi, anne-baba-çocuk psikoterapisi veya etkileşim rehberliği yapılmıştır. Bunun yanısıra bu çocukların aileleriyle de çalışılmış ve görüşmeler yapılmıştır. Ankara dışında oturan çocuklarımız, kontrol değerlendirmesine geldiklerinde Ankara’da oturan çocuk gruplarına alınmış, ayrıca gereksinimi olanlara da gruplar dışında bireysel oyun terapisi olanağı sağlanmıştır. Halen eğitim ve öğretim çalışmalarımız devam etmektedir.

Prof. Dr. Efser Kerimoğlu

Merkez Kurucusu

Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Ankara

Telefon : 0312- 362 3030 (6609 dhl)

Web Adresi :
http://www.ankara.edu.trTRAKYA ÜNİVERSİTESİ

ZİHİN VE HAREKET ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR İÇİN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Üniversite bünyesinde otizmli çocuk ve aileler için yürütülen programlar erken çocukluk eğitimi programları, okulöncesi eğitim programları, entegrasyon ve özel eğitim sınıfları ( ilköğretim 1-2-3) bireysel ve grup özel eğitim çalışmaları şeklinde yürütülmektedir. Çocuklara bu programların yanı sıra duyusal entegrasyon, temel hareket eğitimi, yüzme, PECS, konuşma terapisi, seramik çalışmaları gibi özel programlar uygulanmaktadır. Ayrıca aileler ve bu alanda calışan eğitimciler için seminerler yürütülmektedir.

Prof.Dr.Kemal Kutlu

Merkez Müdürü


Adres : Trakya Üniversitesi 22050 Karaağaç- Edirne

Telefon : 0284- 214 42 10

Web Adresi :
http://www.trakya.edu.tr

Toplam 748556 ziyaretçi (1517313 klik) burdaydı!
ARTIK BU ADRESTEYİM ;