Otizm Dünyası

Otizm Dünyası

Dünya Engelliler Günü

Sağlık Bakanlığı, gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun engelli olduğuna dikkat çekti. 
Sağlık Bakanlığı, Dünya Engelliler Günü'nde Bir açıklama yaptı. Engellilere yönelik geliştirilen politikalarda; engelli ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik bilgi paylaşımı için gerekli olanakların ilgili kurumlarca sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, etkin bir tıbbi bakım şartının devlet tarafından güvence altına alınmasının öncelikli konular olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, özürlülüğün "doğuştan, kaza veya uzun süren bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybı" olarak tanımlandığı belirtildi.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun engelli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, az gelişmiş ya da gelişmekteki ülkelerde engelli sayısının hızla arttığı kaydedildi.

Türkiye'de ise Özürlüler Araştırması 2002 verilerine göre, ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı yüzde 2.58 iken, süreğen hastalığı olanların oranının yüzde 9.70 olduğu ifade edildi.

"Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi"nin Mayıs ayında yürürlüğe girdiği kaydedilerek, bu yılın Dünya Özürlüler Günü temasının, "Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi: Hepimiz için Onur ve Adalet" olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama tam katılım gibi temel sorunlarda özürlü vatandaşlar için büyük fırsat eşitsizlikleri yaşandığına işaret edildi.

Açıklamada, Engelliliğin önlenmesine yönelik şu 3 aşamaya dikkat çekildi:

-Birincil Düzey Koruma: Genel eğitim ve sağlık eğitimi, hijyen ve sağlık önlemleri, aşılama, mesleki kazaları azaltmaya yönelik yasalar çıkartma, güvenli iş koşulları sağlama, beslenme ve bakımı iyileştirme.

-İkincil Düzey Koruma: Erken tanı ve hastalıkların, bozuklukların tedavisi, mesleki olarak erken müdahaleler ve ampütasyon, zararlı ajanların veya diğer risk faktörlerinin azaltılması, mesleki ve eğitimsel danışmanlık, işe uygun gerekli koşulların sağlanması.

-Üçüncül Düzey Koruma: Ameliyat, fizyoterapi, meslek terapisi, konuşma terapisi, kendine bakım eğitimleri, teknik yardımlar sağlama, sosyal ve mesleki danışmanlık, rehberlik, mesleki eğitimler, eğitimin ve uygun işlerin sağlanması, özürlülüğe yönelik davranışları ve tutumları düzeltmek için toplumsal eğitim vermek, fiziksel engelleri ortadan kaldırmak.

Özürlülere Yönelik Hizmetler
Açıklamada, vatandaşların özür durumlarının belgelendirilmesi amacıyla düzenlenen özürlü sağlık kurulu raporlarının "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda düzenlendiği, bununla hastalık ve özür durumlarına ilişkin tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarının bilimsel kurullar marifetiyle uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak hazırlandığı belirtildi.

Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili 377 hastanede hizmet sunulduğu kaydedilen açıklamada, özürlülerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını kolaylaştırmak üzere sağlık hizmetlerinin verildiği mekanların çevresel ve mimari açıdan düzenlenmesi ve özürlü bireylerin özel durumları gereğince muayene ve diğer hizmet birimlerinde öncelik verilmesi hususunda genelgeler yayımlandığı ifade edildi.

Toplam 748556 ziyaretçi (1517297 klik) burdaydı!
ARTIK BU ADRESTEYİM ;